Våningshus

Vid Möckelö Strand finns tre tomter avsedda för våningshus med 6, 7 eller 8 våningar och sammanlagt 78 lägenheter:

Erikavägen