Radhustomter

Vid Möckelö Strand finns 13 radhustomter med plats för totalt 68 bostäder:

Småholmsvägen

Utskogsvägen