Egnahemstomter

Tomter avsedda för egnahemshus är uppdelade i 5 olika områden:

Thorevägen

Olofvägen

Mariavägen

Utskogsvägen

Amandavägen