Egnahemstomter

Tomter avsedda för egnahemshus är uppdelade i 5 olika områden:

Amandavägen

Mariavägen

Olofvägen

Thorevägen

Utskogsvägen